Kategoriarkiv: Thor skriver

Mindretallets tyranni

Vi ser ofte at et lite mindretall får med seg media og gjennom mye omtale skaper et inntrykk at stor motstand rundt en sak. Media er ofte en villig medspiller, spesielt i saker hvor det er elementer som vekker offentlighetens interesse – som når kjente personer er involvert.

image

Skulpturparken på Ekeberg – finansiert av Christian Ringnes – har skapt mye debatt. Hvis man ser på mediefokus, virker det som at det er mye motstand til denne parken. Ingen jeg har snakket med er negativ til dette. Jeg snakker med mange, selv om de jeg snakker med muligens ikke er de mest opprørske elementene som er negative til de fleste endringer i naturen. Det jeg synes er synd, er at vi som er positive, ikke er like flink til å si i fra at dette er kjempefint. Her har vi en privatperson som bruker 300 mill avsine egne penger på å lage en flott park for folk flest. Dette inkluderer så vidt jeg vet også avsetninger til fremtidig vedlikehold. Han har endog vist interesse for å være med på spleiselag for en taubane også. Fantastisk.

Parken åpner nå, og jeg gleder meg å besøke den.

Christian stå på, jeg er sikker på at 95% av befolkningen i Oslo er positive til dette. Selv om den lille 5% er den som blir hørt mest i media. Det er vel litt som de sier, du blir ikke profet i eget land.

image

Lite transaksjoner

2012 ble avsluttet med transaksjoner for 52,2 mrd innen næringseiendom i Norge. Dette var et bra nivå, og på høyde med fordåret. 2013 har startet mye svakere.

Når jeg skriver denne bloggen, så teller vi transaksjoner hittil i år på 11,6 mrd, inkludert Granfoss- og Deloitte-salgene. Dette er lite mot fjordårets 23,5 mrd på samme tid, men vi skal ta hensyn til at fjordåret startet med 3 store transaksjoner (Fornebu, DnB i Bjørvika og Sektor). De helt store salgene har ikke kommet hittil i år, men de kan komme fortsatt.

nye+dnb+skal+bytte+ut+millioner+av+bankkort

Det som er overraskende er at vi ser nye rekortlave yielder samtidig som transaksjonsmarkedet er dårlig. Er det selgerne tom er tilbakeholdne, eller er de lav yield transaksjonene vi har sett i år spesielle tilfeller? Det er vel helst en kombinasjon.

Tilgangen på fremmedkapital er rekord dårlig, i praksis er det bare et par banker som tar nye lånekunder nå. Det gjør at det blir dyrt å låne, og da er det vanskelig å skjønne at yieldene er på vei nedover.

Det er de selvfølgelig ikke, yieldnivået er på vei oppover. På eiendommer generellt. Men, de mest attraktive eiendommene ser rekordlave yielder. Jeg hilser dette velkommen, endelig kan vi få en skikkelig prising av risiko i markedet. Det gjør sitt til at investorene kan få nok betalt til at de kan bruke mere egenkapital på de eiendommene de kjøper hvor risikoen er noe større enn de typiske lavyield casene.

Ha en fin helg.

Ny nasjonal transportplan

Det nærmer seg valget, og vi begynner nå å se konturene av hva som vil være viktige “valgflesk-poster” for valget nå til høsten.

 980x

Den nye nasjonale transportplanen faller inn under denne kategorien: valgflesk.

 For oss som bor i Oslo er det tydelig at en stor del av de som arbeider i politikken kommer fra distriksnorge. Fergefri E39 fra Kristiansant til Trondheim blir dyrt, og jeg er usikker på om dette kan betales over bompenger, slik alle prosjekter i de større byene blir finansiert i dag.

 c=0,52,1024,455_w=988_66830

For det er ikke staten som tar kostnadene ved normale utbygginger som dette, det er brukerne av veien. Og det er vel ikke helt urimelig. Det er heller ikke urimelig at ved veiprosjekter som E39 vil man være avhengig av større statlig bidrag, på grunn av redusert trafikkgrunnlag. MEN, det gjør også at man må ha et svært kritisk blikk på nytteverdien for samfunnet.

 For min del, som er vokst opp med ferger på Sunnmøre, synes jeg også at vi må tenke på turisteffekten. Fergene har en viktig rolle å spille her.

Samtidig har vi viktige samferdselsprosjekter i de store byene, og for de som bor og jobber på Snarøya og Fornebu  er en god kollektiv løsning her svært viktig. Det er det ikke satt av penger til dette  enda. Dette er bare ett av mange eksempler på at i de mest tettbygde områdene, er det fortsatt mange viktige prosjekter som ikke er finansiert. Dette må prioriteres før mange distriktsprosjekter, mener jeg.

4008101023

Rising Star i Utleie

Siden jeg startet bloggen i November, har jeg bevisst holdt meg til generelle temaer som har med eiendom å gjøre – enten skryt eller kritiske kommentarer. Nå må jeg få skryte av oss i Colliers International litt.

Front fasade 2

Vi har et nytt utleieteam i Colliers innen utleie av kontorlokaler i Oslo, Christian Prebe og Joakim Kaspersen. Siden de begynte for ca. 6 måneder siden har vi gått fra en håndfull oppdrag til nå å ha 20 aktive oppdrag. Dette er bra med tanke på at mye oppdrag blir løst også. Bla signerte teamet 3 kontrakter rett før påske, og 5 nye kontrakter blir signert nå rett over påske. Et av oppdragene som ble løst nå etter nyttår var utleie av 1.700kvm på Luhrtoppen, et areal vi har slitt med i snart 2 år.Kantine

 Dette blir lagt merke til av våre oppdragsgivere, og vi begynner nå å få bra pågang med nye oppdrag. Det betyr også at vi får større oppdrag. Vi har nettopp fått oppdrag på utleie av en hel gård i Kvadraturen på over 5.700kvm. Gjerne ta kontakt, vi har kapasitet for flere oppdrag.

Kvadraturen er et område vi gjør oss bemerket i om dagen, en stor del av kontraktene vi signerer er der. Leieprisene er helt klart på vei oppover.

Noe av suksessen tror jeg vi kan tilskrive våre nye interaktive prospekter hvor vi på en helt annen måte får visualisert mulighetene med de ledige lokalene. I tilknytning til dette har vi også lansert ColliersMovie. Dette gjør at leietakerne blir fristet inn i våre lokaler på en helt annen måte enn vi klarte tidligere.

Resepsjon

Se denne linken for å få et godt eksempel på hva vi kan gjøre med ColliersMovie:

Movie

Om du ønsker kontakt med vårt utmerkete utleieteam, kontakt:

Christian Prebe           95 87 10 39     christian.prebe@colliers.com

Joakim Kaspersen       48 19 51 50     joakim.kaspersen@colliers.com

PÅSKEN ER HER –OG HVA SKJER I BOGSTADVEIEN?

 

Oslo Vei har i snart 12 måneder arbeidet med oppgradering i Hegdehaugsveien og Bogstadveien. Arbeidet ble stoppet etter konkursen i Oslo Vei. Hva skjer nå?

 

1200013805

Nå har det gått snart 4 måneder etter konkursen i Oslo Vei. Arbeidene ble stoppet før jul, og man klarte så vidt å rydde gaten for materialer før desember handelen satt inn. Dette reddet sannsynlig vis butikkene fra en sikker død.

Noen konkurser har det vært, men et overraskende antall har likevel klart seg.

Men hva skjer nå? INGEN TING

1200015587

Det er lagt ned enorme investeringer i å utvikle det som skal bli en av Oslos flotteste gater, og jeg antar at 90% av kostnadene eller kanskje mer, allerede er tatt. Det som gjenstår nå er kun den siste finishen opp i Bogstadveien. Da vil de nå sin målsetning om å lage dette til en paradegate fra Parkveien til Majorstua. SÅ FULLFØRER DE IKKE!!! Det er helt utrolig.

Ikke sender de ut noe informasjon heller. Jeg er overrasket over at ikke flere skriker opp over at dette ikke blir ferdigstilt.

Dette irriterer meg voldsomt……men Påsken er her og solen skinner.

Jeg snubler meg heller frem gjennom midlertidig asfalt, delvis sperringer og delvis ferdig lagt granitt. Glemmer irritasjonen og tar en utepils på Aker Brygge.

God Påske til alle sammen, nyt solen og fjellet for de som er der, så kan vi heller kjefte litt på de som står bak dette veiprosjektet når vi kommer hjem.

Mer fokus fra utenlandske investorer

imagesCARZB008Knut Efskin har et hjertesukk i dag i Finansavisen hvor han maner til større åpenhet i transaksjonsmarkedet – spesielt for å lette tilgangen for utenlandske investorer. Jeg er helt enig, og like oppgitt som Knut over ønsket om å hemmeligholde informasjon fra markedet fra flertallet av investorene.

Dette er ikke noe særfenomen for Norge, vi ser at i den tysk språklige verden i Europa, er det minst like vanskelig å få hentet ut informasjon. Annerledes er det i UK og USA. Når vi ser på eiendom i USA er det helt utrolig hva man kan hente ut av informasjon fra de forskjellige registrene. Alt fra leietakere og informasjon om leiekontraktene, driftskostnader for eiendommen, informasjon om belåning og betingelser, kort sagt alt vi trenger for å vurdere en eiendom.

 I Sverige har de også kommet mye lenger enn vi i Norge, og Datcha har vært en pioner i så måte. Jeg ser likevel at de føler det kunne vært mye mere åpent i Sverige også.

 Det eierne av eiendommene er redd for er at det skal bli lettere å kontakte leietakerne for å komme med konkurrerende leietilbud. Og jeg forstår at de er redd for det, men hvis alle oppgav denne informasjonen ville alle stå likt informasjonsmessig.

 Konsekvensen er i hvertfall at de utenlandske investorene finner det vanskelig å konkurrere med norske investorer i Norge. Og det er synd, for interessen for Norge begynner å bli stor. Vi kommer nettopp fra MIPIM nå, og hoved tesen bland de store tyske fondene er at Norden begynner å bli en safe haven for eiendom. Middelhavslandene er det ikke mange som tør se på nå, Paris og London begynner å bli dyrt og Asia begynner å bli svært usikkert. Da er det Tyskland, Øst Europa, Norden og USA igjen. Og kanskje med Norden som et av de mest attraktive, safe markedene.

La oss ønske utlendingene velkommen med mest mulig åpenhet!

Hvor går markedet?

????????????????????????????????????????

Vi i Colliers International AS kom denne uken med vår helt nye markedsrapport, og den er vi ikke lite stolt av…

Med stødig hånd fra vår analytiker, Aleksander Gukild, har vi nå kommet opp på en kvalitet vi kan si oss bekjent av. Våre markedsrapporter følger en fastsatt mal internasjonalt, men vi har virkelig klart å få frem det som er av betydning for det norske markedet. Vi er det første meglerselskapet som kommer med rapport i år, og jeg kan love at vi skal være først ute fremover også.

I tillegg til denne rapporten som kommer 2 ganger årlig, kommer vi også med Nordic Real Estate Review samt spesialrapporter for Retail og Logistikk. Vi kommer for første gang også ut med en Forvaltningsrapport, siden forvaltning stadig blir en viktigere del av vår virksomhet.

Så til alle dere eiendomsinteresserte, ta en titt på rapporten. Kommenter gjerne hvis dere har innspill.

Ta gjerne en titt på våre nye hjemmesider og se på våre forandringer der også. Les markedsrapporten her.

 Ha en god dag.

Rentene stiger

I dag hadde jeg mye på hjertet, håper jeg ikke kjeder dere for mye med tørr makroinformasjon. Men,  dette er elementer som betyr mye for eiendomsmarkedet, og som kjent er det noe jeg er svært opptatt av.

På 6 uker har vi sett en forholdsvis bratt stigning på de lange swap rentene. 5 års renten har steget med 38 punkter, og 10 års renten har steget med 36 punkter. Den flytende renten er stabil, og Finansavisen rapporterer om redusert kredittvekst og redusert vekst i detaljhandelen. Alt tyder på at Norges Bank vil signalisere en senket rentebane, og ingen renteøkning i 2013, så den flytende renten vil nok holde seg lav ut året.

En så rask vekst i de lange rentene betyr at vi snart må begynne å se på yieldene på eiendommene. Jeg synes meglerkorpset i alt for liten grad har tatt inn over seg den voldsomme økningen i lånekostnader vi har sett de siste 12 – 18 månedene. Og her er det selvfølgelig marginkravet som slår kraftigst inn i regnestykket. I tillegg er det mye kortere finansiering tilgjengelig enn hva som var vanlig tidligere, så risikoen er øket betydelig også. Dette må investorene få betalt for gjennom øket avkastning, yieldene må opp.

Stort sett alle meglerkolleger jeg snakker med tror på fortsatt prisstigning. Jeg sliter med å forstå dette og har heller en knapp på at prisene vil falle fremover. Da forholder jeg meg til næringseiendommer, og ikke boligeiendommer. Jeg kunne godt tenke meg å skrevet mye om boligeiendommer også, men det tror jeg at jeg skal ta i neste uke, og ikke slite dere helt ut med mine synspunkter.

Ha en riktig god helg alle sammen.

Kontorleie i Oslo

dtz_stor

DtZ har nettopp kommet med en analyse av leietakerkostnader for kontormarkedet Globalt. Jeg er usikker på hvor verdifull en slik analyse er når den er basert på gjennomsnittsmålinger, gjennomsnittlig arealforbruk mot gjennomsnittlig kontorleie. Jeg tror resultatet hadde blitt annerledes om man hadde målt moderne arealer og leieprisene i toppsegmentet.

MEN det som er viktig med analysen, er å se hvor langt bak vi ligger når det gjelder arealøkonomi. Norske leiepriser, og spesiellt leieprisene i Oslo, har begynt å komme opp på et forholdsvis høyt nivå. Når vi, og de fleste andre markedsaktører, spår økte leiepriser, er det ikke lenge til vi ser at kontorleier på prime eiendom er nært leienivåene vi ser i Stockholm. Og da vil fokuset på arealøkonomi bli viktigere enn hva det har vært tidligere.

Jeg tror vi ikke ønsker å komme på samme nivå som Lisboa og Øst Europa, som har arealeffektivitet på henholdsvis 9 og 12,4 kvm, i henhold til samme rapporten fra DtZ. Men at ansatte i norske bedrifter kan forvente vesentlig mer arealeffektive kontorlokaler fremover, er ikke mulig å unngå. Arkitekter i Norge, her gjelder det å vri hodet for å komme opp med nye, bra løsninger.

Merket med

Godt nytt år?

Vel, da er vi 2 arbeidsdager inn i det nye året, og vi er allerede igang med et par større dealer.

Jeg var en av de som var pessimistiske til hvor stort transaksjonsvolum vi ville få på næringseiendom i 2012. Vi har ikke tallet endelig på plass, men jeg er lovet det i løpet av dagen. Vi vil nok ikke komme langt fra 50 mrd. Og, jeg var for ca. et halvt år siden skeptisk til om vi ville runde 40 mrd. Der bommet jeg stort.

obligasjonsmarkedetJeg er også meget usikker på hva vi vil se i 2013, men det er ingen tvil om at bankenes skepsis til finansiering av næringseiendom vil legge en demper på transaksjonsvolumet i 2013. Nå ser vi riktignok en betydelig økning av finansiering av næringseiendom via obligasjonsmarkedet. Jeg tror vi kan se at så mye som 30 – 40% av nye transaksjoner vil bli finansiert via obligasjonsmarkedet.
 Men, pessimisten i meg slår til igjen. Jeg tror vi vil se færre transaksjoner i 2013 enn i 2012, men ikke mye. Jeg tror derfor på et omsetningsvolum på 45 mrd.

Merket med ,