Godt Nytt år!

Colliers International Norge har hatt et godt 2016, med rekordnivå for Transaksjonsavdelingen og en nær dobling i omsetning innen vårt Forvaltningsområde.       I tillegg til dette  har vi sett en betydelig økning i oppdragsporteføljen innen både Utleie og Retail. I 2017 åpner vi også opp for et helt nytt forretningsområde; verdivurdering. Dette bygger på en oppbygget kompetanse over snart 25 år i Norge samtidig som våre internasjonale og Norske kunder vil trekke på den internasjonale kompetansen vi besitter innen dette området.

Alt dette hadde vi ikke klart uten våre gode kunder, Norske så vel som Internasjonale. Og disse kundene hadde ikke vært der uten våre fantastiske ansatte som til sammen representerer et unikt kompetansemiljø innen alt som har med Næringseiendom å gjøre.

Som dere forstår gleder vi oss nå til å ta fatt på 2017 og ønsker med dette et GODT NYTT ÅR for alle våre kunder og gode forretningsforbindelser. Internasjonalt sier man at man ønsker et PROSPEROUS nytt år. Med det mener man at man skal ha en god utvikling, vokse, være lønnsomme og produktive. La oss håpe at 2017 blir like bra som 2016!

2017 Bulb Sign

 

 

Handelstrender i Oslo og Norge generelt

Til tross for nedgangen i petrolium industrien og konsekvensene dette har hatt for norsk økonomi, er det norske retail markedet fortsatt i ganske sterk vekst med en AIC nivå som er mer enn 15% høyere enn AIC nivået for de andre nordiske landene . I løpet av de siste årene har leiene for high street lokasjoner generelt økt noe. Fremover derimot, tror vi leieprisene flater seg ut og vil holde seg stabile i årene som kommer.

Colliers International i Norge har de siste 20 årene hatt et sterkt fokus på rådgivning for våre kunder innen retail. Retail rapporten som du kan laste ned under er vår første spesialiserte markeds rapport som omhandler Retail i Norge, og så vidt vi vet den første rapporten produsert i Norge noensinne som går i dybden innen detaljhandel. Vi håper rapporten kan gi en verdifullt markedsinnsikt for deg og din bedrift.

Colliers har fokus på alle typer aspekter innen retail, både hva gjelder etablering, leietakerrådgivning og utleie av butikk lokaler. Last ned rapporten ved å trykke på bildet under.

retail-rapport_bilde

 

Logistikkmarkedet – kort oppsummert!

«Transaksjonsnivået vil trolig lande mellom NOK 6 – 8 mrd slik som tidligere antatt i vår logistikkrapport. For bygg med god beliggenhet og moderne teknisk standard ser vi yielder nede på 4 tallet. Dette er dog kun på eiendommer som innehar lange leiekontrakter med økonomisk sterke leietakere»

Christopher Bell, Senior Rådgiver Logistikk, Colliers Norge

Det har vært god aktivitet i logistikkmarkedet hittil i år, og vi mener aktiviteten vil fortsette å øke. Det hete boligmarkedet fører til at clustrene med logistikkområder flyttes lengre vekk fra byen, da områder som tidligere har vært preget av industri og logistikk nå er under konvertering og utvikling. Viktigheten av å kunne tiltrekke seg kompetent arbeidskraft er noe en fremtidig leietaker er særdeles opptatt av.

Når det kommer til leiepriser for logistikkbygg så fortsetter de å holde seg stabile. En «prime rent» leie innenfor logistikkeiendom ligger på ca. NOK 1.250,- per meter eks. mva. Med en fallende Yield og et stabilt leienivå er det begrenset hvor mye lavere Yielden kan gå uten en økning i leienivåer. Colliers mener at leienivået vil holde seg relativt stabilt i årene fremover. I Stor-Oslo fortsetter ledigheten å holde seg rundt 10 % noe som er 1 % lavere enn foregående år på samme tid. Mens leienivået fortsetter å holde seg stabilt i både Norge og Danmark er det blitt registrert en økning i Sverige, spesielt rundt pressområdene Stockholm og Gøteborg.

Eksisterende lager- og logistikkbygg som ikke møter dagens krav, er i sterk konkurranse med nybyggalternativer. Dette er en trend vi også har registrert i Danmark, spesielt rundt København. Dette gjenspeiles gjerne også av at leietakere i disse markedene legger opp til å ha bedre tid i deres flytteprosesser, og starter ofte 2-3 år før dagens kontrakts utløp. Aktører i Sverige derimot krever ofte raskere tilgang til lokalene (6-9 måneder), og nybygg er derfor ikke mulig.

Mens de fleste tradisjonelle logistikkaktørene operere med langsiktige leiekontrakter merker vi økt etterspørsel av fleksibilitet, spesielt fra 3pl aktørene og enkelte e-handel aktører. E-handel og nye leverings metoder vil forme fremtiden for global logistikk. Selv om E-handel er en fremdeles etter slepende faktor i Norge er dette en faktor som vil ha store utfall for fremtidige logistikk- og lagerbygg. Vi mener dette vil føre til økt etterspørsel samt hyppigere utvikling av mer sofistikerte lager- og distribusjonsanlegg. Våre analyser viser at e-handel i fremtiden er den viktigste faktoren for hvordan logistikksektoren kommer til å forme seg. E-handel er planlagt å øke betydelig i byer og tettsteder over hele verden noe som vil resultere i en økt etterspørsel for urbane «Last-Mile» fasiliteter.

 

 

GRATULERER TRUMP, KONDOLERER USA

Valgkampen i USA har vært den mest spennende valgkampen jeg kan huske i min levetid – og det er 52 år. Det som har gjort den spennende er at man har hatt en svært skitten kampanje fra begge leirer og en kandidat i Trump som ikke har vært redd for å sette dramatiske saker på agendaen.

Trump har vunnet valget – og verden er i sjokk. Når jeg våknet i dag tidlig var jeg sikker på at Hillary Clinton var president, så feil kan man ta.

I tillegg til presidentvalget har nå Republikanerne flertall i både Senat og Kongress. Det blir konservativ politikk fra USA. MEN the wild card her er jo nå Trump, det er ikke sikkert at han får støtte for hele sitt program, og det er slettes ikke sikkert han vil bare føre Republikansk politikk. Vil han kunne gjennomføre sine mest ekstreme valgløfter?

Slutt på Obamacare, Terminering av NAFTA og nedbygging av NATO, bygging av mur mot Mexico, innreiseforbud mot muslimer etc.

For oss i Europa vil en terminering av NAFTA bli svært dramatisk, spesielt for verdens største eksportnasjon Tyskland. Og et svekket Tyskland er negativt for oss alle.

Det blir spennende å se om det vil få konsekvenser for oss alle.

Det som selvfølgelig vil skje er at statsapparatet mest sannsynlig vil polere bort det mest ekstreme. Men han vil nok få igjennom noen saker, det er ikke uten grunn at den Mexikanske Peso er ned 12% i dag tidlig.

Vi, og da mener jeg alle, får håpe at statsapparatet fungerer og klarer å dempe han. Kongressen vil opptre ansvarlig.

MEN det man ikke skal glemme med både dette valget og BREXIT, grasrota er lei av at The Establishment ignorerer viljen til den vanlige mann og damen i gaten. Og vi må ikke glemme at den vanlige mann og damen i hvert land er i flertall, det vil de alltid være. For det er oss.

28180_usa_flagg_1

Investeringseiendom i Norge

Ute etter minst mulig risiko? Kjøp næringseiendom i Norge,det er konklusjonen i en Europa-analyse utført av Colliers. Last ned rapporten her:

 

rapport okotber.JPG

Selg nå!

Denne uken kom det ut boligprisstatistikker som viser kraftig prisvekst for boliger, spesielt for Oslo. OBOS skriver om en prisvekst på 12 mnd basis på 23%, men øvrige boliger har en prisvekst på 12 mnd basis på 16,8%. Dagens Næringsliv klistret spådom om 25% vekst på hele forsiden sin.

Jeg har det siste året blitt mer og mer skeptisk til boligprisene. Prisene bare fortsetter å stige. Jeg føler med de unge som skal ut i markedet for første gang. Ikke bare er det stressende å delta i mange budrunder hvor de ikke vinner frem med sitt bud, de blir mer og mer avhengig av sine foreldre økonomisk sett. Jeg er usikker på hvor sunt dette er.

I Finansavisen i dag leser jeg med interesse at DnB analytiker Simen Mortensen nå mener at det ikke nødvendigvis vil være lønnsomt med å investere i utleieboliger. Fremtidig prisvekst vil være svært avhengig av et vedvarende lagt rentenivå. Som han mener også jeg at det er større risiko for rentestigning de neste 5 – 10 årene enn at renten vil holde seg lavt. Direkteavkastningen på utleie av bolig er dårlig.

Men er den underliggende etterspørselen så solid at vi vil få fortsatt prisvekst hvis investorene slutter å kjøpe utleieboliger? Vel det er jeg usikker på, men den kraftige veksten vil i hvert fall forsvinne, og derved også motivasjonen for investorene til å investere. Vi balanserer kraftig på en knivsegg nå.

Det er sannsynlig at regulerende myndigheter nå innser at de må bli mer aktive i å få regulert nye eiendommer til boligformål i Oslo, dvs at tilbudet av eiendommer vil øke i Oslo og byene rundt Oslo. Dette vil være prisdempende, men først om noen år. Renten har jeg gitt opp å spå, men sannsynligheten er stor for at en rentestigning vil være moderat. Jeg tror at det som vil få stor betydning er at investorene vil bli mer skeptiske og ta bort noe av den voldsomme etterspørselen vi nå ser.

Jeg tror derfor at jeg er enig i konklusjonen til Simen Mortensen, kraftig prisfall tror jeg ikke noe på. Men noe prisfall vil det kunne bli, men ikke nå med en gang. Jeg frykter at vi vil kunne se fortsatt prisvekst i 2017, men på mye mer moderate nivåer enn hva vi har sett i 2016. Skulle jeg gått ut i boligmarkedet nå, ville jeg fortsatt kjøpt. Men som investering ville jeg benyttet meg av markedet og solgt nå.

Round Hill Capital kjøper eiendommer på ca. 326 000 kvadratmeter over hele Norge, Sverige og Danmark.

Les hele artikkelen fra Estatenyheter  her