Styrker transaksjonsteamet

Colliers styrker transaksjonsteamet ved å ansette Bjørnar Myking. Han har tidligere erfaring fra Nielsen-Nielsen, Videre har han vært markedssjef i NCC Property Development. Markedsdirektør i Nydalens Compagnie samt Eiendomsdirektør i Linstow AS. Han har også vært med på å grunnlegge Bonitas Næringsmegling Oslo AS, Nordenfjeldske Eiendomsfond og Nordenfjeldske Næringsmegling.

Vi ønsker Bjørnar velkommen til oss

Bjørnar_Stor.jpg!

Velkommen, Ruben!

Colliers-1-nett.jpg

Oslo Triatlon 2016

Lørdag 13 august gikk Oslo Triatlon 2016 av stabelen og noen av mine ansatte, blant meg selv, representerte Team Ragde (Ragde Eiendom). Dette er noe av det tøffeste jeg vært igjennom, men jeg er stolt av meg selv og ikke minst mine ansatte som gjennomførte denne konkurransen med glans!

Ønsker dere alle en fortsatt god arbeidsuke!thor2

thor

Kristine1

ekker

CRACxcHjpF-IqJwFNuX6qdarLIwa_XJvtCkTkm8CSXM

 

 

 

GOD SOMMER!

Hvert år er det den samme  følelsen, følelsen av at sommerferien kommer en uke eller to for tidlig. Våre utenlandske kunder og venner skjønner ikke hvordan et helt land kan «stenge ned», men innerst inne misunner de kanskje oss. Det er vel deler av det som gjør Norge til et godt land å bo i – kanskje et av de beste i verden?

Vi i Colliers International kan gå inn i ferien med visshet om at vi har hatt en god start på året, både med tanke på omsetning og resultat. I tillegg så vet vi at vi vil få en god start på 2. halvår når vi kommer tilbake til arbeid etter ferien.

Transaksjonsavdelingen vår leverer et svært godt resultat for 1. halvår. Teamet vi nå har på Transaksjon er fantastisk bra, dyktige kolleger som jeg elsker å arbeide sammen med. Men i tillegg til dette så ser vi nå også en svært god positiv utvikling innen Utleie, Retail og Leietakerrådgivning.

Innen vårt forvaltningsområde har vi også hatt en utrolig positiv utvikling med en vekst i antall oppdrag på snart 50%. Vi begynner å få på plass et utrolig sterkt team her også under ledelse av Geir, Jørn og Cato.  I tillegg så har vi en god utvikling i Entura AS, et selskap som vi ser på som en integrert del av produktspekteret til vår forvaltningsavdeling.

I januar i år startet vi Colliers International Corporate AS – et selskap som driver med syndikering av eiendom. Erik og Lasse, våre to partnere i denne virksomheten, har fått en fantastisk start i denne nye virksomheten med et godt resultat for 1. halvår. Vi har aldri startet en virksomhet før som så raskt har vist gode resultater.

Alt dette gjør at jeg etter hvert tar ferie med en god følelse av at vi har et selskap som er i en god utvikling. Jeg har fantastiske medarbeidere som skaper et godt arbeidsmiljø, og hvor jeg gleder meg til å gå på jobb hver eneste dag.

Jeg vil med dette, på vegne av meg selv og alle oss i Colliers  ønske våre kjære kunder og forretningsforbindelser en fantastisk sommerferie. Vi gleder oss til å ta fatt på 2.halvår med full ladede batterier!

BREXIT – HVA SKJER NÅ?

Storbritannia hadde et av århundrets viktigste valg i går, valget om de skulle bli innen EU eller om de skulle melde seg ut. De fleste som jobber innen internasjonal eiendom, som meg selv, trodde ikke valgresultatet skulle bli utmeldelse av EU. MEN, det ble det. Hva kan det bety for oss?

Finansnæringen inkl. eiendom er en av de sektorene som kommer til å merke resultatene av dette valget. Dette gjelder også eiendomssektoren. London vil oppleve at flere av de globale eiendomsfondene vil velge andre eiendomsmarkeder å prioritere fremover. Det betyr ikke at man vil begynne å selge eiendommer man allerede har, men nyinvesteringer vil ikke komme til London med det første. Det betyr at flere investeringer skal inn i det allerede pressede EU markedet. Paris vil bli enda mer attraktivt, og markeder som Amsterdam og Brussel vil se kraftig vekst i tillegg til de viktigste Tyske byene. Kanskje vi vil få se øket interesse for eiendom i Norden også?

Men problemet for oss alle er at dette vil skape en finansiell uro, en uro som kommer til å påvirke hele Europa. Børsene kommer til å falle, valutakursene vil se urasjonelle endringer. For eksempel, hvorfor skal den norske kronen falle på grunn av dette? Hvordan påvirker dette oljeprisen, som hittil i dag har gått kraftig ned.

Men dette er kortsiktige endringer som kanskje kan skape muligheter for en del. Mitt tips er å binde SWAP renter i dag.

På lang sikt gir dette kanskje også gode muligheter for de som benytter et mulig prisfall på eiendom, til å kjøpe eiendom i London. Eiendom med god beliggenhet vil på sikt holde seg bra, mener jeg.

Men fasiten har ingen i dag. Endringene vil vi merke, og i verste fall kan det bety betydelige endringer. Det vil også bety at det kan bli endringer i hvem som vil ta imot flyktninger i Europa.

Stay tuned, dette blir spennende.

Holzweiler åpner sin første monobrand store i Hegdehaugsveien

Er fleksibilitet et nøkkelord for å beskrive fremtidens kontorhverdag?

Det er en økende trend i Europa at virksomheter i privat sektor legger til rette for at ansatte skal ha fleksible arbeidsformer med effektivitet og økt produktivitet som mål. Avhengig av hvilken generasjon man henvender seg til vil en slik moderne måte å jobbe på ta tid å innføre. Veien dit krever endringsledelse hvor ansatte i prosessen blir involvert samt motivert gjennom endringer i kultur, nye mønstre og tilgangen til ulike teknisk hard-/software.

– Tilrettelegging for å skape fleksibilitet i arbeidsdagen ved å jobbe annerledes ser vi særlig i vest og nord Europa, som i større grad er rustet for denne forandringen grunnet kultur og åpenheten for nye arbeidsformer, sier Morten Kjeldby som leder utleieavdelingen i Colliers International i Norge.

Kjeldby´s uttalelser er med grunnlag i en Europeisk rapport som ble publisert av Colliers International i månedsskiftet. Den viser blant annet at fleksible arbeidsformer fører til at planløsning og fasiliteter forandres fra det tradisjonelle kontoret, noe som oftest gjennomføres ifbm. kontrakts utløp av dagens lokaler mot en relokalisering. Dette får konsekvenser for arealkonsumet til brukere av n¾ringseiendom som kan komme ned i rundt 10 kvm pr arbeidsplass.

Hvis det er slik at 10 kvm pr arbeidsstasjon blir den nye standarden, vil nesten alle markedene for kontor i Europa berøres. Størst effekt i reduksjonen vil vi dog se i Norden samt vest Europa, da disse landene i dag har et arealkonsum på mellom 15 og 20 kvm pr arbeidsstasjon (ref. graf i vedlagte rapport)  kun slått av Finland som topper med sine 30 kvm i snitt. Så vil det være nyanser i hvor stor grad dette kan påvirke de enkelte landene hensyntatt lokale lover og forskrifter, fortsetter Kjeldby.

Med et arealkonsum på rundt 10 kvm pr arbeidsplass vil dette konsumet gå ned. Dette vil over tid ha innvirkning på tilbud og etterspørsel for kontorarealer, hvor det i mange markeder antas at det ikke vil bli behov for tilførsel av nybygg.

Effekten fra innføring av fleksible arbeidsformer med fokus på mindre areal pr arbeidsplass vil påvirke de enkelte markedene i Europa i større eller mindre grad gjennom endrede arbeidsvaner, kulturforandringer, bruk av teknologi og altså lavere arealkonsum.

Så, er fleksibilitet et nøkkelord for å beskrive fremtidens kontorhverdag?

Ja, Colliers International observerer at det er slik utviklingen ser ut per i dag.